Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska

Kancelaria Adwokacka, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy m.in. od:

  • stopnia zawiłości sprawy
  • nakładu pracy
  • czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy
  • liczby stawiennictw w sądzie
  • czynności podjętych w sprawie
  • wartości przedmiotu sprawy

 

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kancelaryjnych oraz kosztów dodatkowych związanych z dojazdami poza miasto siedziby Kancelarii czy tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych.

 

Stawki minimalne opłat za czynności adwokackie oraz wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. Rozporządzenie może stanowić pewną wskazówkę cennika usług adwokatów i tak zgodnie np. z §2 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

500 zł do 1 500 zł – 270 zł

1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł

5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł

10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł

50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł

200 000 zł do 2 000 000 – 10 800 zł

2 000 000 do 5 000 000 – 15 000 zł

powyżej 5 000 000 – 25 000 zł

 

Usługi kancelarii adwokackiej opodatkowane są 23% stawką podatku VAT.

 

Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

 

 Zapytaj o cenę 

Orientacyjną cenę pomocy prawnej można uzyskać po wysłaniu zapytania korzystając z FORMULARZA KONTAKTOWEGO, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.