Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska

Kancelaria Adwokacka, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek

 


O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyłam w roku 2009, uzyskując tytuł magistra. Aplikację adwokacką odbywałam w latach 2013-2015 w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym. Przed aplikacją adwokacką pracowałam w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku, co pozwoliło mi na zdobycie cennego doświadczenia. Podczas aplikacji adwokackiej, pod okiem patrona, uczestniczyłam i reprezentowałam Klientów w szeregu rozpraw przed różnymi sądami. Wykorzystywanie wiedzy z różnych gałęzi prawa w praktyce pozwoliło mi na podjęcie decyzji o założeniu własnej Kancelarii, którą prowadzę od 1 sierpnia 2016 roku. W pracy cenię skrupulatność oraz rzetelność.

W roku 2021 po odbyciu Szkolenia z Mediacji przeprowadzonego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej uzyskałam tytuł mediatora. Zdobyłam cenną wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia niniejszej roli zgodnie z minimum przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.