Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska

Kancelaria Adwokacka, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MILENA SZORTYKA-NOWAKOWSKA

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony https://adwokatszortykanowakowska.pl.

Administratorem danych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek. 

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych zapewnia zgodność działalności Adwokata z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1), dalej „RODO”, jak również innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się w zakładce „Kontakt”.  Danymi tymi są: imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Są one objęte tajemnicą adwokacką.