Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska

Kancelaria Adwokacka, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek

 


Specjalizacje

Prawo rodzinne


ROZWÓD, SEPARACJA, PODZIAŁ MAJĄTKU, WŁADZA RODZICIELSKA, USTALENIE I ZAPRZECZENIE OJCOSTWA, ALIMENTY, KONTAKTY Z DZIECKIEM, UBEZWŁASNOWOLNIENIE, POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

 

Prawo spadkowe


sprawy związane ze śmiercią danej osoby, dotyczące uregulowania spraw pozostawionego przez nią majątku

NABYCIE SPADKU, DZIAŁ SPADKU, ZACHOWEK, ODRZUCENIE SPADKU

 

Prawo karne


przestępstwa i wykroczenia

PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, ZNĘCANIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE, WYPADKI DROGOWE, NIEALIMENTACJA, OSZUSTWA, NĘKANIE, ZNIESŁAWIENIE, KRADZIEŻE, NARKOTYKI, USZKODZENIE CIAŁA, NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ, ROZBOJE

ODROCZENIE WYKONANIA KARY, PRZERWA W ODBYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE, WYROK ŁĄCZNY, DOZÓR ELEKTRONICZNY, ZATARCIE SKAZANIA

 

Prawo cywilne


ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, SŁUŻEBNOŚCI, NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH, EKSMISJA, BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA (związane z wypadkami komunikacyjnymi, utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, śmiercią osoby bliskiej w wypadku, wypadki przy pracy, odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, zwrot kosztów naprawy samochodu, najmu samochodu)

SPRAWY O USTALENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych