Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska

Kancelaria Adwokacka, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek

___

 


Kancelaria Adwokacka oferuje wszechstronną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego oraz prawa cywilnego. Pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami i urzędami.

Pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Kancelarii. Możliwe jest udzielenie porady za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

 

Godziny otwarcia Kancelarii:

poniedziałek

9ºº – 13ºº

wtorek-piątek

9ºº – 15ºº

Wizyty umawiane są również po godzinie 15ºº (z wyjątkiem poniedziałku) – telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty.

 


O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyłam w roku 2009, uzyskując tytuł magistra. Aplikację adwokacką odbywałam w latach 2013-2015 w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym. Przed aplikacją adwokacką pracowałam w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku, co pozwoliło mi na zdobycie cennego doświadczenia. Podczas aplikacji adwokackiej, pod okiem patrona, uczestniczyłam i reprezentowałam Klientów w szeregu rozpraw przed różnymi sądami. Wykorzystywanie wiedzy z różnych gałęzi prawa w praktyce pozwoliło mi na podjęcie decyzji o założeniu własnej Kancelarii, którą prowadzę od 1 sierpnia 2016 roku. W pracy cenię skrupulatność oraz rzetelność.

W roku 2021 po odbyciu Szkolenia z Mediacji przeprowadzonego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej uzyskałam tytuł mediatora. Zdobyłam cenną wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia niniejszej roli zgodnie z minimum przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 


Specjalizacje

Prawo rodzinne


ROZWÓD, SEPARACJA, PODZIAŁ MAJĄTKU, WŁADZA RODZICIELSKA, USTALENIE I ZAPRZECZENIE OJCOSTWA, ALIMENTY, KONTAKTY Z DZIECKIEM, UBEZWŁASNOWOLNIENIE, POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

 

Prawo spadkowe


sprawy związane ze śmiercią danej osoby, dotyczące uregulowania spraw pozostawionego przez nią majątku

NABYCIE SPADKU, DZIAŁ SPADKU, ZACHOWEK, ODRZUCENIE SPADKU

 

Prawo karne


przestępstwa i wykroczenia

PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, ZNĘCANIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE, WYPADKI DROGOWE, NIEALIMENTACJA, OSZUSTWA, NĘKANIE, ZNIESŁAWIENIE, KRADZIEŻE, NARKOTYKI, USZKODZENIE CIAŁA, NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ, ROZBOJE

ODROCZENIE WYKONANIA KARY, PRZERWA W ODBYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE, WYROK ŁĄCZNY, DOZÓR ELEKTRONICZNY, ZATARCIE SKAZANIA

 

Prawo cywilne


ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, SŁUŻEBNOŚCI, NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH, EKSMISJA, BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA (związane z wypadkami komunikacyjnymi, utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, śmiercią osoby bliskiej w wypadku, wypadki przy pracy, odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, zwrot kosztów naprawy samochodu, najmu samochodu)

SPRAWY O USTALENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 


Honorarium

Honorarium za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy m.in. od: stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy, czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, czynności podjętych w sprawie, wartości przedmiotu sprawy

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kancelaryjnych oraz kosztów dodatkowych związanych z dojazdami poza miasto siedziby Kancelarii czy tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych.

Stawki minimalne opłat za czynności adwokackie oraz wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. Rozporządzenie może stanowić pewną wskazówkę cennika usług adwokatów i tak zgodnie np. z §2 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

500 zł do 1 500 zł – 270 zł

1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł

5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł

10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł

50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł

200 000 zł do 2 000 000 – 10 800 zł

2 000 000 do 5 000 000 – 15 000 zł

powyżej 5 000 000 – 25 000 zł

Usługi kancelarii adwokackiej opodatkowane są 23% stawką podatku VAT.

Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Koszt porady: 150 – 200 zł

 


Siedziba Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zlokalizowana była początkowo przy ul. Plac Wolności 17 we Włocławku. Z uwagi na podjęcie współpracy z adwokatem Grzegorzem Spychalskim siedziba Kancelarii została przeniesiona i od dnia 01 kwietnia 2021 roku znajduje się przy ul. Orla 3 we Włocławku (na przeciwko Prokuratury Okręgowej).


 


Kontakt


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska
ul. Orla 3
87-800 Włocławek

Telefon: 696 057 522

e-mail: szortykanowakowska@gmail.com

NIP 8882875583
REGON 365016573

Mapa dojazdu


 


POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MILENA SZORTYKA-NOWAKOWSKA

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony https://adwokatszortykanowakowska.pl.

Administratorem danych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Milena Szortyka-Nowakowska, ul. Orla 3, 87-800 Włocławek. 

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych zapewnia zgodność działalności Adwokata z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1), dalej „RODO”, jak również innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się w zakładce „Kontakt”.  Danymi tymi są: imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Są one objęte tajemnicą adwokacką.